Grimslövs AIF bildades den 20 juni 1961. På programmet stod från början friidrott men redan efter ett par år bildades en bordtennis- och badmintonsektion. Klubbens verksamhet var minst sagt diversifierad, förutom huvudidrotterna ägnade man sig bl a åt casting, cykel och utförsåkning! 1970 bildades en bågskyttesektion. Erik "Knekten" Johansson ledde 1971 en nybörjarkurs med 30 deltagare. För att ha bågar till alla nybörjare började man tillverka sådana, den s k ALE-bågen. Några av dessa finns fortfarande kvar i föreningen (och fungerar).

Under hela 70-talet hade klubben en omfattande verksamhet, främst inom friidrott, bordtennis och bågskytte, och 1982 nådde föreningen sitt hittills högsta medlemsantal, 335 stycken. Åren därefter minskade dock verksamheten betydligt. Friidrottssektionen lades ner, skidsektionen bestod av två personer och bordtennisverksamheten var obefintlig. Bågskyttarna var däremot aktiva och höll föreningen vid liv de här svåra åren. 1990 startade bordtennissektionen om och hade ett stort antal ungdomar i träning varje vinter fram till nedläggningen 2003.

Den egna lokalen, GAIF-hallen, som byggdes av medlemmarna i början av 90-talet, utnyttjas nästan varje kväll från oktober till maj.

Mer om klubbens historia finns att läsa i Anders Engkvists jubileumsskrift från klubbens 40-årsjubileum, senare kompletterad vid 50-årsjubileet.